Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.


Bảng giá tên miền

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.vn hot!
750,000 VNĐ
1 Year
N/A
450,000 VNĐ
1 Year
.com.vn sale!
650,000 VNĐ
1 Year
N/A
350,000 VNĐ
1 Year
.com sale!
239,000 VNĐ
1 Year
219,000 VNĐ
1 Year
299,000 VNĐ
1 Year
.net sale!
269,000 VNĐ
1 Year
239,000 VNĐ
1 Year
319,000 VNĐ
1 Year
.org sale!
229,000 VNĐ
1 Year
298,000 VNĐ
1 Year
339,000 VNĐ
1 Year
.top sale!
50,000 VNĐ
1 Year
219,000 VNĐ
1 Year
249,000 VNĐ
1 Year
.xyz sale!
319,000 VNĐ
1 Year
281,000 VNĐ
1 Year
319,000 VNĐ
1 Year
.online sale!
49,000 VNĐ
1 Year
696,000 VNĐ
1 Year
791,000 VNĐ
1 Year
.info sale!
110,000 VNĐ
1 Year
404,000 VNĐ
1 Year
459,000 VNĐ
1 Year
.club
280,000 VNĐ
1 Year
267,000 VNĐ
1 Year
303,000 VNĐ
1 Year
.mobi
495,000 VNĐ
1 Year
436,000 VNĐ
1 Year
495,000 VNĐ
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về TLINK

Miễn phí chuyển tên miền về TLINK*

Chuyển tên miền

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về TLINK